CONTACT

Mail: info@roeiracegrou.nl

Kamer van Koophandel: 01090888

(Bij terugtrekking na 1 april 2023 blijft het betaalde bedrag staan als aanbetaling voor de race het jaar erop. Bij terugtrekking na 21 april 2023 wordt het betaalde bedrag niet terug betaald)